מידע להורים

טבלת לוח הכפל שיקוף

לוח הכפל

פעולת הכפל מסומנת באיקס (x) ומשמעותה פעולה חוזרת של חיבור (+).  לדוגמה, 6X8 (אומרים: “6 כפול 8”) שווה ל-6 פעמים