תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

אנו שמחים שבחרת להשתמש באתר המקוון: www.brainbuzz.co.il (להלן: “האתר”). השימוש באתר כפוף לקריאתו ולהסכמתו של כל גולש או משתמש באתר (להלן: “הלקוח”) לתנאי תקנון זה בכללותו. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדים לגברים ולנשים כאחד.

השימוש באתר

השימוש באתר, בתכניו, בשירותים וברכישת המוצרים יעשה בכפוף לתנאים במסמך זה ובהתאם להנחיות המופיעות באתר עצמו. השימוש באתר נחשב להסכמה מצד הלקוח לתנאי תקנון זה. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש לא חוקי. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את השימוש באתר של לקוח המפר תקנון זה.

הלקוח מתחייב למסור באתר פרטים נכונים ומעודכנים. הרישום באתר מותר לשימושו האישי והבלעדי של הלקוח בלבד. שיתוף פרטי השימוש באתר לאדם אחר אסור בהחלט. אם יתברר שהלקוח הפר ביודעין תנאי זה, הנהלת האתר רשאית להפסיק את השירותים ללקוח באתר ללא החזר כספי, ואף לפנות לבית דין בדרישה לפיצוי כספי מהלקוח.

הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. עם זאת, היא אינה מתחייבת לכך. כמו כן, הנהלת האתר רשאית להפסיק את פעילות האתר לצורכי תחזוקה ו/או אחר ע”פ שיקול דעתה ללא כל התראה מוקדמת מראש. יובהר בזאת כי לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר עקב הפסקת פעילות האתר.

הנהלת האתר זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תקנון זה וכמו כן את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכן האתר וכל מה שתמצא לנכון ע”פ שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תנאים אלו יחייבו החל מרגע פרסומם באתר. הלקוח לא יגיש כל תביעה שהיא נגד האתר בגין שינויים ו/או תקלות שהתרחשו תוך כדי עדכון האתר.

המחירים באתר

כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ.

תכני האתר

הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה להעלות תכנים נכונים ורלוונטים ללקוח. עם זאת, ייתכנו טעויות בתוכן האתר שנעשו בשוגג. על הלקוח להפעיל שיקול דעת בשימוש באתר ולדווח בטופס בדף צור קשר. השימוש בתכני האתר ובמוצריו על אחריותו הבלעדית של הלקוח, ולא יינתן פיצוי כספי או אחר מנזק שייגרם מטעויות בתוכן האתר או משימוש במוצריו. על אחריות הלקוח להשתמש בזהירות ובשיקול דעת במוצרי האתר ובתכניו, כדי לוודא שלא ייגרם נזק נפשי או אחר למשתמשים במוצרים. כמו כן, האתר אינו מתחייב להצלחה במבחנים, ואינו אחראי להם כלל.

השימוש בקישורים לאתרים אחרים הוא על אחריותו הבלעדית של הלקוח. הנהלת האתר אינה אחראית לתקינותם או לכל דבר אחר הקשור אליהם. כל נזק שייגרם ללקוח כתוצאה משימוש בקישורים הוא על אחריותו הבלעדית בלבד.

קניין רוחני

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני, התכנים, קוד האתר ועיצובו שמורים לבעלי האתר ו/או לצד ג’ בהתאם להסכמים ובאישור שימוש. משום כך, קיים איסור מוחלט להפיץ, להציג, להעתיק, לשנות, ליצור לקט או לעבד כל דבר הקשור באתר, מוצריו, תכניו המהותיים או הצורניים, בין על ידי הלקוח ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעים, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, שימוש בתוכנות או אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהנהלת האתר, זאת בהתאם ובכפיפות לתנאי ההסכמה, במידה וזו תינתן.

משלוח חומר פרסומי

הסכמתו של הלקוח לתנאי תקנון זה, מהווה את הסכמתו למשלוח דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008 (להלן: “החוק”). מובהר כי במידה ויסכים הלקוח לתנאים אלו, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו בכל עת מהסכמה זו, וזאת בתנאי כי ישלח הודעה מסודרת כדי להפסיק משלוח תוכן זה – על הלקוח לבצע הסרה מסודרת דרך לינק קישור המיועד לכך במייל שקיבל או לחילופין לשלוח מייל עם בקשת הסרה. כל עוד הלקוח לא ביטל את הסכמתו לקבלת דברי פרסומת, הנהלת האתר רשאית, בכפוף לחוק, להשתמש בפרטים על מנת להציג ללקוחות האתר עדכונים, חומר שיווקי או אחר העשויים להיות רלוונטיים ללקוחות באימייל, במסרונים (SMS) או בדרכים אחרות.

האתר מתחייב לשמור על פרטיות לקוחות האתר. פרטי הלקוחות לא יועברו לשום גורם חיצוני ולא יותרו לשימוש מעבר למותר בחוק באתר זה בלבד.

רכישה מכוונות דרך האתר

הנהלת האתר מאפשרת ללקוחותיה לרכוש את מוצריה באופן מקוון באמצעות מערכת סליקה אוטומטית או באמצעות פייפאל. כל תעבורת המידע הרגיש מוצפנת בפרוטוקול SSL המגן על המידע. הנהלת האתר מתחייבת לשמור בסודיות את הפרטים האישיים שנמסרים לידה וכן את הרכישות שביצע הלקוח. במידה ולמרות הכל, יעשה שימוש לרעה בפרטי כרטיס האשראי, ע”פ חוק – מחויבת החברה המנפיקה את כרטיס האשראי להחזיר ללקוח את מלוא סכום העסקה.

להלן תנאי הרכישה באתר:

ביצוע פעולת תשלום באתר יעשה ע”י בעל כרטיס האשראי.

כל עסקה תדרוש אישור מקדים של חברת האשראי בהתאם לפרטים שנמסרו ע”י הלקוח לצורך ביצוע הרכישה.

על הלקוח להתחייב למסור מידע מדויק ומעודכן. הנהלת האתר שומרת על זכותה לפעול לפי שיקול דעתה הבלעדי במידה והתחייבות זו תופר ע”י הלקוח.

האתר לא ישא באחריות כלשהי לוירוסים, תקלות או כל גורם אחר אשר עלול להפריע ו/או לפגום בשירותי האתר, מערכת המחשב או בתשתית הלקוח.

פרטיות

הנהלת האתר עשויה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש ברשת, וזאת לצורך שיפור שירותי האתר, לצורך פרסום ממוקד או לצורך מסחרי אחר בכפוף לחוק. המידע ישמש את האתר בלבד, ולא יועבר לגורם חיצוני. 

האתר משתמש בעוגיות (‘Cookies’, להלן: “עוגיות”) לצורך תפעולו השוטף והתקין, וכדי לאסוף נתונים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיון המוצרים המתאימים לו ולצורכי אבטחת מידע.

עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה.

חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.

העוגיות מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, ואנו נוקטים אמצעי זהירות כדי להבטיח שרק האתר יוכל לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

אם בחרת שלא לנטרל את העוגיות בהגדרות הדפדפן שבו אתה משתמש, המשך גלישתך באתר מהווה הסכמתך לשימוש שעושה האתר בעוגיות כמפורט לעיל.

כתב ויתור על קישורים חיצוניים

האתר עשוי להכיל (או שאתה יכול להישלח דרך האתר) קישורים לאתרים אחרים או לתכנים השייכים או שמקורם בצדדים שלישיים או קישורים לאתרים ותכונות בבאנרים או בפרסום אחר. קישורים חיצוניים כאלה אינם נחקרים, מנוטרים או נבדקים על ידינו על דיוק, נאותות, תוקף, אמינות, זמינות או שלמות. אנו לא מתחייבים, נותנים אחריות, או מתחייבים לאחריות על דיוק או אמינות של מידע כלשהו המוצע על ידי אתרים של צד שלישי המקושרים דרך האתר או כל אתר אינטרנט או תכונה שמקושרים בכל באנר או אחר. לא נהיה צד לשום או בשום אופן להיות אחראי לניטור כל עסקה בינך לבין ספקים של צד שלישי של מוצרים או שירותים.

כתב ויתור של שותפים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי שותפים, ואנו מקבלים עמלת שותפים עבור כל רכישה שתעשה על ידך באתר השותפים באמצעות קישורים כאלה. 

תקפות משפטית

תקפות הכתוב במסמך זה כחוזה משפטי לכל דבר וענין, בין בעלי האתר לבין המשתמש. כל ביצוע פעולה באתר הינו בהתאם להסכמה של המשתמש לתנאים המופיעים במסמך זה. כל סוגיה משפטית תידון בהתאם לחוק הישראלי, במקרה ויועלה צורך לערכאה משפטית, אזי הדיון יעשה בבאר שבע בלבד או במקום שיוסכם ע”י בעלי האתר.

תקנון הגרלה

ההגרלה תיערך בתאריך 31.1.2022

כל משתתף רשאי להשתתף פעם אחת

הזוכה ייבחר רנדומלית מבין כל המשתתפים (בעלי הניקוד הגבוה ביותר מגדילים את הסיכויים שלהם לזכות) ויוכרז בתאריך 31.1.2022

עדכונים ומבצעים מאתר BrainBuzz ישלחו למשתתפים.

הפרטים לא ישותפו עם גורמים אחרים ולא יעשה בהם שימוש לרעה.

תקנון הגרלה

1.     כללי

בין התאריכים 16.01.22 ל 31.01.22 תיערך הגרלה חדשה  על ידי אתר בריין באז, הגרלה לקבלת ערכה מודפסת ללימוד לוח הכפל והחילוק כאשר ההגרלה תערך כמפורט בתקנון זה.

הוראות כלליות

2.הגדרות

למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

“בעל העסק ” – אתר בריין באזז.

ב. “הוראות ההגרלה” – ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.

ג. “משתתף בהגרלה” – משתתף בהגרלה הוא העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 4 שלהלן.

ד. “הפרסום” – ביום 16.01.22 תתפרסם ההגרלה בדף הפייסבוק של בריין באז וב – 31.01.2022  יפורסם הזוכה בדיוור למשתתפים ובקבוצת הפייסבוק של אתר בריין באזז.

ה. “ההגרלה” – הגרלה לקבלת הפרס שתערך בין ה-  16.01.22 ל 31.01.22

“הפרס הראשון”: ערכה מודפסת ללימוד לוח הכפל והחילוק

“זוכה בפרס” – משתתף חוקי בהגרלה, כהגדרתו בסעיף 4 להלן,  ששמו עלה בהגרלה.

“ועדת ההגרלה” – ועדת ההגרלה הכוללת את נציג עורך ההגרלה ו/או נציג/ה/ עוזר/ת לעורך ההגרלה והמפקח על ההגרלה.

“עורך ההגרלה” – בעל העסק, מר עמיאל ריס, ו/או מי מטעמו.

“מוקד ההגרלה” – מוקד ההגרלה שבו ימצא התקנון ושאליו ניתן להתקשר לברורים ושאלות 050-7704883 ואשר מענו במשרדי העסק – הרקפת 3 כניסה ב’ גן יבנה, ישראל, כאשר שעות פעילות עוזר עורך ההגרלה הן בימים א’-ה’ בין השעות 09:30-17:00.

“המפקח” – המפקח על ההגרלה הינו משרד רו”ח אילון דוד

   “תקופת ההגרלה” – התקופה האמורה בסעיף 3 שלהלן.

3. תקופת ההגרלה

ההגרלה, אשר הפרסום הראשון עליו יהיה בפייסבוק ב 16.01.22  יערך החל מיום 16.01.22 (משעה 16:00 ואילך) וכלה ביום 31.01.22  (עד לשעה 13:00).

4. התנאים להשתתפות בהגרלה ולזכייה בפרס:

ההשתתפות בהגרלה מותרת לאזרחי מדינת ישראל ו/או מי שהינו תושב קבע ו/או תושב ארעי ו/או בעל אשרת עולה או תעודת עולה, כמשמעותם בחוק הכניסה לישראל התשי”ב – 1952, לרבות תושבי השטחים, ולרבות בעלי דרכון דיפלומטי ו/או בעלי דרכון שירות, כמשמעותם בצו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ), התשמ”ח – 1988, ולאלה בלבד.

כל משתתף יהיה רשאי להשתתף בהגרלה בהתאם למילוי תנאי ההגרלה.

ג. כל משתתף אשר יירשם להגרלה – נכנס להגרלה לקבלת הפרס                

5. ההגרלה

ההגרלה תיערך ביום  31.01.22 בשעה 14:00 באמצעות מחשב במשרדי בעל העסק בנוכחות ועדת ההגרלה והמפקח, ובה תתברר זהותו של הזוכה בפרס הראשון.

במועד ההגרלה, ייבחרו, לבד מהזוכה בפרס הראשון, חמישה זוכי “מילואים”, שידורגו על-פי סדר קדימויות לצורך קבלת הפרס הראשון. במקרה בו ייפסל הזוכה בהגרלה בשל אי-עמידה בכללים המפורטים בתקנון זה, תעבור זכותו לבא אחריו ברשימת זוכי המילואים.

חלוקת הפרסים תתבצע כך שהפרס הראשון יחולק תחילה לזוכה בפרס הראשון, בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף ב’ לעיל.

מוקד ההגרלה ינסה ליצור קשר עם הזוכה בפרס, באמצעות התקשרות לפרטים שהותיר במייל בעת הרישום להגרלה. ואולם, במידה ולא ייווצר עמו קשר תוך 36 שעות ממועד עריכת ההגרלה ו/או הזוכה אינו עומד בתנאי ההשתתפות בהגרלה כאמור בסעיף 4 לעיל, ייפסל הזוכה ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם.

נפסל הזוכה בפרס הראשון כאמור בסעיף קטן זה יחולו ההוראות הבאות: במידה ומועמד לזכייה בפרס הראשון לא אותר ו/או נפסל ו/או בוטלה זכות השתתפותו בהגרלה, ינסה מוקד ההגרלה ליצור קשר עם הראשון ברשימת זוכי המילואים. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם יפסל הזוכה והמשתתף השני וכן הלאה עד לקבלת זוכה אחר בפרס.

  הפרס יימסר לזוכה במועד אשר לא יאוחר מאשר ה-  10.02.22 הזוכה לאחר שזוהה כדין מתחייב לשתף פעולה עם מחלקת יחסי הציבור של החברה.

הניסיונות ליצור קשר עם הזוכים שעלו בגורל יעשו בשעות בהן יפעל מוקד ההגרלה. מוקד ההגרלה ישלח לזוכים הודעה בדבר זכייתם באמצעות דואר רשום. כן, מוקד ההגרלה ינסה ליצור קשר עם הזוכה לא פחות משלוש פעמים. תוצאות ההגרלה יפורסמו בפייסבוק ובדיוור. הוראה זו תחול  בהתאמה גם אם יפסל הזוכה החלופי וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס.

בסעיף זה, “יצירת קשר”:

קיום שיחה בפועל עם הזוכה שעלה בגורל. עוזר עורך ההגרלה לא ישאיר לזוכה הודעה בדבר בחירתו כזוכה ולא יציג כל שאלה אלא לזוכה עצמו.

לאחר שייווצר קשר עם הזוכה, יזכה המשתתף בפרס על פי האמור בתקנון זה לעיל. הזוכה יקבל הודעה מיידית על זכייתו.  

ח. מובהר בזאת, כי משתתף זכאי לזכות בפרס אחד בלבד בהגרלה / בהגרלה.

פרסום פרטי הזוכה בפרס הראשון כאמור הינו תנאי יסודי והכרחי לזכות לקבלת הפרס.

6.    פירוט הפרס

הפרס לזוכה בהגרלה שתתקיים כאמור לעיל: ערכה מודפסת ללימוד לוח הכפל והחילוק

הפרס הנו קבוע ואינו ניתן להחלפה, כך גם אין אפשרות להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.

הזכייה בהגרלה הנה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.

הזוכה ישלם עבור היטלים/מיסים הנדרשים על פי חוק.

7. פיקוח

א. ההגרלות תערכנה בפיקוח ובנוכחות המפקח שיהיה כאמור, רו”ח של בעל העסק ,  או מי שהוא מינה לצורך כך.

8. אחריות:

התקנון יימצא במשרדי עוזר עורך ההגרלה ו/או במשרדי המפקח על ההגרלה. ניתן לעיין בתקנון זה בחלק הרלבנטי להגרלה בתיאום מראש.

עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, כולל עוזר עורך ההגרלה, ומי מטעמו,  כך גם המפקח ו/או מי מעובדיו, אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותה התקינה של שרתי אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם ו/או לפעילותו התקינה של האתר ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר יגרמו למשתתף בהגרלה ובהגרלה בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך ההגרלה רשאי עפ”י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לאישור המפקח על ההגרלה, לבטל את ההגרלה, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. כל פעולה כאמור תחשב כתוספת לתקנון ההגרלה וההגרלה ותחייב כל משתתף בהגרלה ובהגרלה.

למען הסר ספק, לאף צרכן ו/או משתתף כלשהו בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למי מהם עקב פעולות כאמור.

עורך ההגרלה שומר לעצמו את הזכות לשנות את זמני משחק ההגרלה ו/או אופי המשחק ו/או קושי המשחק ו/או כל שינוי אחר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.        

למען הסר ספק, בסיס הנתונים של חשבון המשתמש של עמיאל ריס באתר UPVIRAL.COM יהווה ראיה מכרעת בכל הקשור לקליטת פרטים במסגרת הגרלה זה ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק  הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.

עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, כולל עוזר עורך ההגרלה, ומי מטעמו,  כך גם המפקח ו/או מי מעובדיו, לא יהיו אחראים באופן כלשהו לטיב הפרס כאמור, לאספקתו ולטיבו.

בכל מקרה שיוכח בביהמ”ש, כי רשלנות של עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, כולל העוזר לעורך ההגרלה, ו/או מי מטעמו, ו/או של המפקח ו/או מי מעובדיו, מנעה מהצרכן מלהשתתף בהגרלה או לזכות בזכייה  כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה ההוצאה הכספית הישירה אותה הוציא אותו משתתף בכדי להשתתף בהגרלה ובהגרלה ולא מעבר לכך.

9.  שונות

א. כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה.

עורך ההגרלה רשאי להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי הגרלה, פרס וזכייה, צורת החלוקה של הפרס ובלבד שיעשה זאת עד 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.

ג. תוצאות ההגרלה יפורסמו בפייסבוק ובדיוור למשתתפים.

ד. תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

ה. אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס ואופן מסירתו בכל אופן שהוא.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה וההגרלה, לרבות בעיתונים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

למען הסר ספק יובהר, כי עורך ההגרלה יחויב אך ורק ע”פ האמור בתקנון זה, והוראותיו תגברנה על כל מצג ו/או הוראה אחרת כלשהי, בעל-פה או בכתב.    

ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורך ההגרלה ועובדיו כולל עוזר לעורך ההגרלה, על המפקח על ההגרלה, עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהן ובני משפחותיהם.

בסעיף זה, “בן משפחה”: בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.