מספר 5 – דף עבודה בחשבון

מספר 5 - לימוד מספרים - דף עבודה בחשבון לכיתה א / לגן חובה / הכנה לכיתה א
לחצו להורדת דף העבודה

דף עבודה ללימוד הספרה 5 חמש.
צבעו את הקבוצות שבהן 5 חמש פריטים
כתבו את הספרה 5 חמש.

הדף מתאים לילדי גן חובה, כיתה א’ ובתור הכנה לכיתה א’.