מספר 4 – דף עבודה בחשבון

מספר 4 - לימוד מספרים - דף עבודה בחשבון לכיתה א / לגן חובה / הכנה לכיתה א
לחצו להורדת דף העבודה

דף עבודה ללימוד הספרה 4 ארבע.
צבעו את הקבוצות שבהן 4 ארבע פריטים. 
כתבו את הספרה 4 ארבע.

הדף מתאים לילדי גן חובה, כיתה א’ ובתור הכנה לכיתה א’.