מספר 3 – דף עבודה בחשבון

מספר 3 - לימוד מספרים - דף עבודה בחשבון לכיתה א / לגן חובה / הכנה לכיתה א
לחצו להורדת דף העבודה

דף עבודה ללימוד הספרה 3 שלוש.
צבעו את הקבוצות שבהן 3 פריטים. 
כתבו את הספרה 3 שלוש.

הדף מתאים לילדי גן חובה, כיתה א’ ובתור הכנה לכיתה א’.