האות ר – דף עבודה בנושא לימוד אותיות

האות ר - לימוד אותיות - דף עבודה לכיתה א / לגן חובה / הכנה לכיתה א
לחצו להורדת דף העבודה

דף עבודה ללימוד האות ר’.
צבעו את הציורים המתחילים באות ר’. 
כתבו את האות ר’.

הדף מתאים לילדי גן חובה, כיתה א’ ובתור הכנה לכיתה א’.